Category
 
 
前一個 後一個
NIDEKA ND-6000NS TIME RECORD MACHINE 咭鐘機
NIDEKA ND-6000NS TIME RECORD MACHINE 咭鐘機

NIDEKA ND-6000NS TIME RECORD MACHINE 咭鐘機

商品貨號: ND-6000S
商品品牌: NIDEKA
單位: PC
商品型號說明: ND-6000NS / ND-6000N / ND-6000S 咭鐘機
推薦給好友
列印商品
收藏商品
產品查詢
x
鏈路地址推薦
郵件推薦
best products

電子 Dot matrix 雙色全自動 / 6格打印 (色帯CRT-04D)

功能:

- 時鐘顯示
- 雙色打印,字體清晰
- 共有6行打印
- 自動轉行打印
- 電子音樂
- 可外接嚮鈴
- 可掛牆擺設
- 萬年曆
- 二年記憶
- 可隨意選擇設定星期、半月份或月份結算期

規格:

- 體積:W190 x L145 x H235 mm
- 重量:2.75 千克

一年自攜保養