Category
 
 
前一個 後一個
脊柱形背墊 SPINAL BACK SUPPORT
脊柱形背墊 SPINAL BACK SUPPORT

脊柱形背墊 SPINAL BACK SUPPORT

商品貨號: 14192
商品品牌: THERAPEUTICA
單位: PC
商品型號說明: THERAPEUTICA
此產品選擇 :
46(W) X 74(H)cm
推薦給好友
列印商品
收藏商品
產品查詢
x
鏈路地址推薦
郵件推薦
best products
THERAPEUTICA 脊柱形背墊 SPINAL BACK SUPPORT
 
重點簡介:
 
1) 有助減輕和防止腰痛和疲勞;
 
2) 採用人體工程學設計,以匹配正確形式支撐脊柱;
 
3) 設計簡單的繫緊帶,適合任何車種;
 
4) 亦可用在承托力不足的椅及輪椅上;
 
5) 加拿大製造。

5年保養

 
產品 尺碼 適合身高 由尾椎骨至肩
THER-00010-4 [899989/8515501] < 157.5cm (5’2”) 53.3~58.4cm (21” ~ 23”)
THER-00010-5 [3410508/2515606] 157.5~182.9cm (5’2” ~ 6’) 58.4~63.5cm (23” ~ 25”)
THER-00010-6 [4512006/6317502] >182.9cm (6’) 63.5~68.8cm (25” ~ 27”)
       
可調校高度 (只適用於下列型號):      
THER-00002-5 [8512007/2317500] 157.5~182.9cm (5’2” ~ 6’) 58.4~63.5cm (23” ~ 25”)
THER-00002-6 [8312008/3718007] >182.9cm (6’) 63.5~68.8cm (25” ~ 27”)