Category
 
 
後一個
木制桌上文具套裝
木制桌上文具套裝

木制桌上文具套裝

商品貨號: 021878
單位: PC
商品型號說明:
推薦給好友
列印商品
收藏商品
產品查詢
x
鏈路地址推薦
郵件推薦
best products
型號: 
(A) TS18-RX-8001 木制方型筆筒
Size: 70 x 104mm


(B) TS18-RX-8002 木制六角型筆筒
Size: 78 x 104mm


(C) TS18-RX-8004 木制筆筒連咭片架
Size: 210 x 10 x 90mm


(D) TS18-RX-8018 木制收納架
Size: 202 x 140 x 148mm


(E) TS18-RX-8076 木制三層文件架
Size: A4
(F) TS18-RX-8008 木制咭片座
Size: 125 x 65 x 62mm(G) TS18-RX-8033 木制三格咭片座
Size: 105 x 108 x 52mm(H) TS18-RX-8052 木制三格收納架
Size: 155 x 125 x 100mm